Tìm hiểu thuật ngữ công trình dân dụng là gì? Tiêu chuẩn phân loại, phân cấp công trình dân dụng. Công trình dân dụng là gì? Theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô… (0 comment)