HomeXây Dựng

Thiết kế cơ sở là gì? Nội dung hồ sơ thiết kế cơ sở chi tiết gồm những gì?

Like Tweet Pin it Share Share Email
Rate this post

Thiết kế cơ sở là gì? Thuyết minh thiết kế cơ sở và bản vẽ thiết kế cơ sở cần thể hiện những nội dung gì. Chi tiết nội dung hồ sơ thiết kế cơ sở cần những gì?

Thiết kế cơ sở là gì?

Theo Mục 41, Điều 3, Luật Xây dựng 2014 giải thích thuật ngữ thiết kế cơ sở là gì. Thiết kế cơ sở là những thiết kế được lập trong Báo cáo nghiên cứu tính khả thi đầu tư xây dựng trên cơ sở phương án thiết kế đã được lựa chọn trước đó. Thiết kế cơ sở thể hiện được các thông số kỹ thuật chủ yếu phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng và làm căn cứ để triển khai các bước thiết kế tiếp theo.

Có thể coi thiết kế cơ sở là bước cần thiết để đạt được mục tiêu của dự án. Thiết kế cơ sở sao cho phù hợp với công trình xây dựng thuộc dự án, đảm bảo sự đồng bộ giữa các công trình trong quá trình đưa vào khai thác sử dụng.

Thẩm định thiết kế cơ sở

Thiết kế cơ sở được đưa ra thẩm định trong quá trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng. Vậy đơn vị nào có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở? Đơn vị có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở còn phụ thuộc vào đơn vị chủ trì và loại hình dự án xây dựng. Cụ thể:

Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I (trừ phần thiết kế công nghệ) thì các cơ quan chủ trì sẽ là đơn vị có quyền thẩm định thiết kế cơ sở, tùy thuộc vào loại công trình tương ứng.

 • Bộ Giao thông vận tải sẽ chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở của công trình giao thông (trừ công trình do Bộ Xây dựng quản lý);
 • Bộ Xây dựng chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở của các loại công trình dân dụng, công trình công nghiệp nhẹ, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình giao thông trong đô thị (ngoại trừ công trình đường sắt đô thị, cầu vượt sông, đường quốc lộ qua đô thị)
 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở của công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn;
 • Bộ Công Thương chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở của công trình hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp và các công trình công nghiệp chuyên ngành… (trừ công trình công nghiệp nhẹ)
 • Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì thẩm định thiết kế của các công trình thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Đối với công trình từ cấp II trở xuống trên địa bàn hành chính của tỉnh, các sở chuyên ngành (Sở Xây dựng, Sở GTVT, Sở Công nghiệp…) chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở (trừ phần thiết kế công nghệ) của dự án đầu tư xây dựng các loại hình công trình công cộng có ảnh hưởng lớn cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng. Trong đó, người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định toàn bộ nội dung dự án, trừ các nội dung thẩm định thiết kế cơ sở do cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện.

Nội dung hồ sơ thiết kế cơ sở chi tiết

Một bản hồ sơ thiết kế cơ sở hoàn chỉnh thường gồm 3 nội dung chính với yêu cầu và nội dung chi tiết như sau:

Phần thuyết minh nội dung hồ sơ thiết kế cơ sở

Cụ thể, việc thuyết minh lập hồ sơ thiết kế cơ sở bao gồm các nội dung chính như sau:

Thuyết minh tổng quát công trình

Nội dung thuyết minh tổng quát công trình, người thiết kế phải căn cứ theo các quy định hiện hành để lập thiết kế kỹ thuật. Thuyết minh về các danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật đã được áp dụng trong thiết kế mẫu.

Phần nội dung cơ bản của dự án đầu tư được duyệt cần bao gồm các thông tin và chỉ tiêu cần có về các vấn đề cần đạt được theo phương án thiết kế ban đầu được chọn của công trình.

Ngoài ra, người lập hồ sơ thiết kế cơ sở cần đưa ra sơ lược nội dung theo thiết kế được chọn và các phương án để so sánh.

Điều kiện tự nhiên, môi trường, kỹ thuật tác động chi phối thiết kế

Trong phần này, người thiết kế cần đưa ra các tài liệu địa hình, địa chất, khí tượng - thủy văn của công trình và khu vực xây dựng công trình làm dẫn chứng cho nghiên cứu của mình.

Từ những thông tin của các loại tài liệu đó đánh giá sự tác động của điều kiện tự nhiên và môi trường xung quanh tới công trình trước và trong quá trình xây dựng. Đánh giá những tác động có thể phát sinh sau khi tiến hành lập dự án đầu tư.

Kinh tế kỹ thuật công trình

Phần thuyết minh về kinh tế kỹ thuật công trình, người thiết kế cần đảm bảo các nội dung sau. Thứ nhất nêu rõ các đặc điểm về công suất thiết kế và các thông số của công trình. Thứ hai là đưa ra phương án, danh mục và chất lượng sản phẩm trong công trình. Thứ ba là đánh giá những chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đối với công trình cũng như hiệu quả, hiệu suất đầu tư.

Công nghệ thi công xây lắp công trình

Phần công nghệ thi công xây lắp công trình cần đảm bảo các nội dung về phương pháp sản xuất và bố trí dây chuyền công nghệ sản xuất và sử dụng.

Người thiết kế phải trình bày tính toán và lựa chọn thiết bị thi công công trình. Tại sao lại tính toán theo phương án đó và lý do gì để lựa chọn những loại thiết bị đã chọn.

Ngoài ra, phải nêu được các biện pháp an toàn lao động, sản xuất hay phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường sinh thái.

Giải pháp thiết kế

Trong phần giải pháp thiết kế cần chuẩn bị chi tiết các nội dung sau:

 • Bố trí tổng mặt bằng, diện tích xây dựng công trình, mật động xây dựng.
 • Các giải pháp tổng thể về kiến trúc, kết cấu chính, nền móng được áp dụng…
 • Các thông tin chính về kết cấu chịu lực chính, nền móng có bản tính kèm theo nêu rõ cơ sở, phương pháp và kết quả tính toán.
 • Trình bày sơ bộ tổng quan nguyên lý cấp điện, cấp thoát nước và các biện pháp phòng chống chữa cháy lưu động…
 • Sơ đồ tổ chức giao thông và thiết bị vận tải cần thiết
 • Trang trí bên ngoài như trồng cây xanh, sân vườn, lối đi…
 • Tổng hợp khối lượng xây lắp, vật tư và thiết bị công nghệ của từng hạng mục công trình và toàn bộ công trình
 • So sánh các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của các phương án thiết kế.

Bản vẽ của thiết kế cơ sở

Phần bản vẽ thiết kế cơ sở bao gồm các nội dung sau:

 • Bản vẽ hiện trạng của công trình, mặt bằng và vị trí trên bản đồ.
 • Tổng mặt bằng bố trí chi tiết các hạng mục công trình và các hệ thống kỹ thuật
 • Các bản vẽ chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng (san nền, thoát nước), và các công trình hạ tầng ngoài nhà (đường, cấp điện, cấp thoát nước, xử lý nước thải, bảo vệ môi trường).
 • Các bản vẽ về mặt bằng, mặt cắt ngang, mặt đứng của hạng mục công trình, công trình.
 • Bản vẽ bố trí các trang thiết bị và các bộ phận công trình phụ cần thiết.
 • Sơ đồ mặt bằng các phương án bố trí và kích thước các kết cấu chịu lực chính: nền, móng, cột, dầm, sàn…
 • Dây chuyền công nghệ thi công và vị trí các thiết bị chính.
 • Bản phối cảnh toàn bộ công trình trong nội dung hồ sơ thiết kế cơ sở.
 • Các hệ thống công trình kỹ thuật bên trong công trình bao gồm hệ thống điện nước, thông gió, điều hòa nhiệt độ, báo cháy.
 • Sơ đồ lối thoát nạn và giải pháp chống cháy nổ công trình.
 • Tổng mặt bằng tổ chức xây dựng và mặt bằng thi công các hạng mục đặc biệt.
 • Mô hình toàn bộ công trình hoặc từng bộ phận công trình.

Tổng dự toán của hồ sơ thiết kế cơ sở

Tổng dự toán của hồ sơ thiết kế cơ sở là toàn bộ chi phí công trình mà các chủ đầu tư phải bỏ vốn thực hiện bao gồm: dự toán xây dựng công trình, hạng mục công trình; chi phí quản lý dự án và chi phí khác chưa có liên quan.

Người thiết kế phải làm sao cân đối các chi phí để tổng dự toán không được phép vượt quá tổng mức đầu tư được duyệt.

nearzeromaine.com

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *