HomeGiáo dục

Sẽ giám sát chặt chẽ tại kỳ thi THPT Quốc gia 2019?

Like Tweet Pin it Share Share Email
5 (100%) 1 vote

Kỳ thì THPT Quốc gia 2018 kết thức, những sai phạm tiêu cực đã xảy ra. Ảnh hưởng nghiêm trọng và suy giảm niềm tin của xã hội. Chính vì thế trong năm 2019 cần phải có những giải pháp thiết thực để học sinh yên tâm học và thi cử.

Tập trung rà soát, đánh giá nghiêm túc

Về công tác tuyển sinh năm 2019 theo như Bộ giáo dục và đào tạo cơ bản vẫn giữ quy chế như năm trước. Theo đó, cần phải tập trung tăng cường tập huấn các kỹ thuật nghiệp vụ cho những cán bộ làm công tác tuyển sinh. Đồng thời tiếp tục phối hợp với các tỉnh xác định nhu cầu sử dụng giáo viên, khảo sát việc làm của sinh viên các ngành như sư phạm để có căn cứ giao chỉ tiêu tuyển sinh đến các trường.

Để có thể tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 được thành công không mắc phải những sai phạm như năm trước Bộ cần tập trung rà soát đồng thời đánh giá nghiêm túc. Để xử lý kịp thời những tiêu cực và hạn chế xảy ra trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Tiếp tục rút kinh nghiệm quản lý, chỉ đạo tổ chức thi trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Hơn thế nữa việc tiếp tục bổ sung và hoàn thiện để nâng cao chất lượng các câu hỏi thi làm cơ sở để xây dựng đề thi. Đáp ứng tốt hơn mục đích cũng như yêu cầu của kỳ thi THPT Quốc gia. Khắc phục việc nội dung đề thi có nhiều câu quá khó đảm bảo đề thi phù hợp với tính chất của lỳ thi cũng như thời gian làm bài của thí sinh. Ngoài ra, Bộ Giáo dục và đào tạo cần phải tiếp tục hoàn thiện phân hệ quản lý phách độc lập trong phần mềm quản lý thi để tăng cường tính bảo mật trong việc chấm thi tự luận. Hoàn thiện phần mềm chấm trắc nghiệm. Nếu có sai phạm gian lận sẽ phát hiện ra trong quá trình chấm thi.

Còn nhiều băn khoăn

Những kết quả đạt được trong kỳ thi sẽ là vấn đề rất quan trọng đồng thời cần được ghi nhận. Thế nhưng, tiêu cực và sai phạm xảy ra tại một số địa phương vừa qua là những cá biệt ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của xã hội. Vì thế để kỳ thi được an toàn hơn, Bộ Giáo dục và đào tạo cần phải có những điều chỉnh phù hợp. Trong phiên giải trình về việc tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia tại cuộc họp do Ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên tổ chức: Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã cho biết: Vẫn duy trì kỳ thi THPT Quốc gia thế nhưng không phục vụ mục đích 2 trong 1 như năm vừa qua mà chỉ phục vụ mục đích là tốt nghiệp phổ thông.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Chính vì thế từ năm 2019 đề thi sẽ được điều chỉnh theo hướng bám sát nhiệm vụ cũng như đánh giá mức độ học vấn phổ thông thay vì đảm trách cùng 1 lúc 2 mục tiêu như năm trước. Các trường Đại học và Cao đẳng có sử dụng kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia nữa hay không hoàn toàn do nhà trường quyết định. Theo như tin tức của Cao đẳng ngoại ngữ cho biết khi nói về phương án tuyển sinh trong năm tới nhiều trường Đại học cũng cho biết: Hiện tại, Bộ vẫn chưa có văn bản chính thức nào liên quan đến vấn đề tuyển sinh năm 2019 vì thế các trường cũng chưa có cơ sở để bàn bạc lên kế hoạch cho phương án tuyển sinh. Từ năm 2015 đến nay kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia được sử dụng để xét tốt nghiệp và xét tuyển Đại học, Cao đẳng tiếng anh chính quy. Chính vì thế hầu hết các trường đều sử dụng kết quả này để tuyển sinh. Bên cạnh đó, có nhiều ý kiến cũng cho rằng mặc dù Bộ sẽ thiết kế lại đề thi và chấn chỉnh lại mục đích kỳ thi thế nhưng tại năm 2019 không có đổi mới đột phá. Vì nếu kết quả thi không đủ tin cậy thì các trường Đại học sẽ ồ ạt tổ chức các kỳ thi riêng. Khi đó các em học sinh sẽ bị cuốn vào nhiều kỳ thi khác sau kỳ thi tốt nghiệp THPT. Từ đó dẫn đến sự tốn kém cho nền giáo dục và tạo ra nhiều áp lực cho thí sinh.

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *