Gothic là gì? Nguồn gốc lịch sử và đặc trưng của phong cách kiến trúc Gothic
Tìm hiểu Gothic là gì? Phong cách kiến trúc Gothic là gì? Tìm hiểu nguồn gốc lịch sử và những đặc trưng cơ bản của phong cách kiến trúc Gothic. Gothic và phong cách kiến trúc Gothic Gothic là gì? Trong tiếng Ý, Gothic ban đầu có nghĩa là man rợ, thường dùng để miệt… (0 comment)

Công trình dân dụng là gì? Phân loại, phân cấp công trình dân dụng
Tìm hiểu thuật ngữ công trình dân dụng là gì? Tiêu chuẩn phân loại, phân cấp công trình dân dụng. Công trình dân dụng là gì? Theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô… (0 comment)