Công trình dân dụng là gì? Phân loại, phân cấp công trình dân dụng
Tìm hiểu thuật ngữ công trình dân dụng là gì? Tiêu chuẩn phân loại, phân cấp công trình dân dụng. Công trình dân dụng là gì? Theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô… (0 comment)

Chủ đầu tư là gì? Vai trò và trách nhiệm của chủ đầu tư trong quản lý dự án
Chủ đầu tư là gì? Chủ đầu tư có trách nhiệm và vai trò như thế nào trong quản lý dự án bất động sản. Chủ đầu tư và bên mời thầu có phải là một. Chủ đầu tư là gì? Trong hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay có thể hiểu đơn giản,… (0 comment)